شرکت های تابعه

 

شرکت توسعه سرمایه گزاری شاخص برتر اقتصاد با برند اختصاری “شبا”، با پیشینه سازمانی و فردی مناسب، به منظور پیشرفت شرایط اقتصادی و معیشتی ایران و با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، برای نیل به توسعه در نظام مالی و پولی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. این شرکت، پایگاه مدیرانی است که در موسسات سرمایه گزاری، مالی، اعتباری و بیمه های برتر کشور، خدمات تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره ای ارائه می دهند.

خط مشی گزاری عمومی در تمامی فرایندهای موسسات مالی و اعتباری، ارائه راه حل های عملیاتی به بانک ها و بیمه ها، طراحی نظام مستند سازی تجارب مدیران، کمک به طراحی استراتژی و ساختار، اصلاح و بهسازی فرایندها، مشاوره عمومی مدیریت برای توسعه بنگاه های مالی و اقتصادی، مشاوره برای ارتقای مدیران پیشرفته، بسترسازی و ایجاد اطاق فکر در تمامی سطوح سازمانی، مدیریت و طراحی های نوین اندیشه ورزی و تامین سرمایه های انسانی لایق و مناسب به همراه خدمات مدیریت و انجام پژوهش های کاربردی با چندین زیر گروه تحقیقاتی از اهم فعالیت های شرکت شبا است.

شرکت مهاجرتی شاخص برگ برنده

شرکت شماره 2

شرکت شماره 3

شرکت شماره 4

شرکت شماره 5